Categorïau
Apêl gyntaf Datganiad

Coronafeirws: codi arian i sicrhau offer i weithwyr iechyd (datganiad)

English

Fe lansir menter nid-am-elw newydd heddiw (9 Ebrill) i sicrhau offer gwarchodol (PPE) ar frys i weithwyr y gwasanaeth iechyd yng Nghymru.

Mae’r fenter, o’r enw Tarian Cymru, yn cael ei rhedeg gan grŵp o wirfoddolwyr.

Y bwriad yw i gasglu arian er mwyn archebu offer gwarchodol o safon proffesiynol trwy gyflenwyr yn fyd-eang.

Dywed Gwenno Teifi, cyd-drefnydd y fenter:

“Rydym yn derbyn adroddiadau uniongyrchol bod ein ffrindiau sydd yn weithwyr iechyd yng Nghymru dal heb dderbyn offer gwarchodol digonol er mwyn gofalu ar ôl cleifion – gan gynnwys cleifion sydd wedi dal COVID-19, neu sydd wedi dangos symptomau.”

Gyda’r argyfwng yn dwysau ar raddfa mor sydyn dywed Gwenno Teifi nad oes dewis ond i weithredu ar frys:

“Fel ymdrech cymunedol, rydym yn lansio galwad codi arian brys er mwyn sicrhau’r offer PPE ar fyrder. Gofynnwn i bobl Cymru roi yn hael i warchod iechyd y rhai sy’n ein gwarchod ni.”

Yn ôl aelod o staff di-enw yng Nghymru “Plîs rhowch yr offer hanfodol yma i ni! Mae staff yn teimlo stres ac yn crio yn y gwaith, dydyn nhw ddim eisiau dal y firws ac o bosib marw achos mae nhw wedi ymdrechu i helpu eraill. Mae hyn hefyd yn risg i’n teuluoedd. Rydyn ni am ymladd yn erbyn y firws a sefyll gyda’n gilydd ond rydyn ni angen gwarchodaeth – offer go iawn nid mygydau sydd ond yn cynnig ychydig o warchodaeth!”.

Mae modd cyfrannu i’r ymgyrch codi arian drwy fynd i tarian.cymru

Diwedd

Nodiadau i olygyddion

  • Mae manylion cyswllt gweithwyr iechyd sy’n fodlon trafod yr offer presennol ar gael ar gais, gan gynnwys rhai sydd ddim ond yn fodlon siarad yn ddienw.
  • Mae nifer o adroddiadau wedi bod yn y cyfryngau am ddiffygion y darpariaeth presennol. Mae rhai o weithwyr wedi troi at brynu offer o siopau caledwedd sydd ddim o reidrwydd yn hollol addas i waith mewn ysbytai.
  • Mae llythyr agored a lofnodwyd gan dros 1200 o weithwyr iechyd yn dweud “nid ydym yn cael offer amddiffyn personol priodol ar hyn o bryd i’n hatal rhag cael ein heintio tra ein bod yn gweithio. Po fwyaf o feddygon sy’n mynd yn sâl ac sy’n gorfod ynysu, yr hiraf y bydd yn ei gymryd i reoli lledaeniad y firws hwn.”