Categorïau
Apêl gyntaf Diweddariad (GoFundMe)

Rhai syniadau ar sut i helpu gweithwyr iechyd a gofal yng Nghymru

Annwyl Gyfaill

Mae Tarian Cymru angen eich help, i rannu’r ymgyrch – ac i helpu mwy o weithwyr iechyd a gofal.

Gyda’n gilydd yr wythnos hon fe gyrrhaeddon ni £10,000. Diolch o galon. Mae’ch haelioni a’ch cariad tuag at ein gweithwyr yn syfrdanol.

Gweithwyr gofal, rydym yn eich gweld

Gan ein bod ni wedi cyrraedd y targed gwreiddiol rydyn ni am gynnwys gweithwyr mewn cartrefi gofal a hosbisau, yn ogystal â gweithwyr GIG Cymru. Mae’n siŵr y byddwch chi wedi gweld sefyllfa argyfyngus ein weithwyr gofal ar y  newyddion. Y targed newydd yw £20,000 i adlewyrchu’r angen dirfawr.

Dydy’ch cyfraniadau chi ddim yn segur: mae’n cael ei ddefnyddio’n syth i brynu offer safon proffesiynol i weithwyr.

Mae’r fisyrau yn cael eu dosbarthu heddiw! Rydyn ni newydd gyflwyno archeb am ynau meddygol. Mae’r gynau yn gwarchod yn wych ac yn cydymffurfio gyda safonau rhyngwladol.

Archeb nesaf

Nawr mae angen i ni archebu cymaint o fygydau KN95/FFP2 â phosibl. NID pethau ysgafn o siop stryd fawr yw’r mygydau – maen nhw’n cydymffurfio â nifer o safonnau llym o ran ansawdd. Mae gweithwyr iechyd a gofal yn gofyn amdanynt yn aml. Byddai’n wych gallu archebu sawl mil ohonyn nhw. Mae’n ddibynnol ar gyllid.

Ymateb i’r alw

Mae’n tîm o wirfoddolwyr yn ymgysylltu â gweithwyr iechyd a gofal bob dydd. Os bydd y galw gan weithwyr a sefydliadau yn newid byddwn yn ymateb. Os bydd y llywodraeth, byrddau iechyd ac awdurdodau eraill yn cyflawni anghenion byddwn ateb yr angen yn rhywle arall.

Rhannwch y ddolen

Mae hon yn ffordd rymus o helpu. Gallwch chi rannu dolen GoFundMe. Fel arall y fersiwn byr yw tarian.cymru

Mae syniadau codi arian isod.

Teulu a ffrindiau

Annogwch ffrindiau a theulu i gyfrannu ac i rannu’r ddolen.

Gofodau ar-lein

Ydych chi’n rhedeg gwefan, podlediad, grŵp Facebook, cyfrif Twitter neu gyfryngau eraill – mawr neu fach? Efallai eich bod yn aelod o grŵp WhatsApp – o dri o bobl neu fwy? Plîs soniwch am yr ymgyrch yn y gofod ar-lein hwnnw.

Grwpiau a sefydliadau

Ydych chi’n rhan o gymdeithas, clwb, tîm chwaraeon, côr, grŵp o fewn plaid wleidyddol, addoldy, neu rywbeth tebyg? Plîs dwedwch wrth ffrindiau a chyd-weithwyr am yr ymgyrch. Gofynnwch i’r person sy’n gyfrifol am gyfathrebu i ledaenu’r neges.

Cerddorion

Ydych chi’n canu neu’n chwarae cerddoriaeth? Ydych chi’n gallu cynnal gig ar-lein? Ydych chi’n gallu codi arian? Mae Carwyn Ellis (Colorama, Rio 18) a Gareth Bonello (Gentle Good) wedi rhyddhau cerddoriaeth ar eu tudalennau Bandcamp, ac fe fydd yr holl incwm yn mynd at waith Tarian Cymru. Diolch iddyn nhw!

Artistiaid

Ydych chi’n gallu cynnig gwaith celf – boed yn bodoli neu yn gomisiwn newydd? Bydd ein tîm codi arian, sydd i gyd yn wirfoddolwyr, yn trefnu ocsiwn. Plîs ystyriwch gefnogi, a chysylltwch â ni am sgwrs.

Eraill

Os oes gennych syniad arall i godi arian (cwisys, comedi, theatr, darlith, stynt, digwyddiad, unrhyw beth sy’n dod i’ch meddwl…) ewch amdani a threfnwch. Gadewch i ni wybod am eich cynlluniau trwy Twitter, Facebook, neu e-bostio post@tarian.cymru

Mae pob rhodd y gallwch chi ei annog yn cyfrif. GoFundMe yw’r ffordd orau o gasglu taliad. Os oes angen i chi gymryd taliad trwy ddull gwahanol cyslltwch â ni os gwelwch yn dda.

Ocsiwn

O.N. Mae Tarian Cymru yn cynnal ocsiwn mewn partneriaeth ag enwogion o fri.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.