Categorïau
Erthygl Ni Yw Y Byd

Mae Covid-19 yn un argyfwng ymhlith nifer yn Yemen

English

Y mis hwn mae Tarian Cymru: Ni Yw Y Byd yn codi arian i gefnogi gwaith Tearfund yn Yemen.

Y gwir yw mae Covid yn un bygythiad ac un argyfwng ymhlith nifer yn y wlad hon.

Er bod y sefyllfa yn gwella yn araf bach yng Nghymru mae COVID19 yn parhau yn fygythiad enfawr i nifer o gymunedau ledled y byd a chredwn fel trefnwyr Tarian Cymru y dylem barhau i ymateb i’r bygythiad sy’n wynebu’r cymunedau hyn ac mae pobl Yemen angen ein cefnogaeth.

Ewch i’r tudalen codi arian am ragor o fanylion

Categorïau
Apêl gyntaf

Tarian Cymru: neges o ddiolch i chi

English

Dros yr wythnosau mae Tarian Cymru wedi codi dros £91,000 er mwyn darparu a sicrhau cyflenwad angenrheidiol o PPE am ddim i weithwyr iechyd a gofal yng Nghymru.

Mae dros 200,000 o eitemau wedi eu dosbarthu at weithwyr mewn 200 o wahanol sefydliadau ar draws Cymru.

Rydym wrthi’n dosbarthu’r darnau olaf o offer ac mae’r tudalen GoFundMe wedi cau.

Diolch o galon i chi am eich holl gefnogaeth, eich syniadau, eich brwdfrydedd ac am rhoi o’ch amser a’ch poced i’n helpu!

Diolch i bob busnes sydd wedi helpu ni i godi arian trwy ocsiwn, raffl, rhoi gwobrau neu drwy cyfrannu’n ariannol. A diolch i bob unigolyn hefyd sydd wedi cyfrannu’n uniongyrchol neu sydd wedi mynd ati i godi arian. Diolch i bob cerddor ac artist. Chi wir wedi gwneud gwahaniaeth!

Diolch hefyd i’r holl wirfoddolwyr sydd wedi bod yn rhan o’r fenter, mae gymaint ohonoch! Yn codi arian, yn ffonio gweithwyr iechyd a gofal, yn gyrru ledled Cymru, yn pacio a llwytho ac yn gwneud gymaint mwy. Mae wedi bod yn siwrnau a hanner!! DIOLCH! Dyma luniau o rhai o’r pobol i ni wedi helpu. 😀

Cofiwch am ein menter newydd i helpu ein cymdogion oddi cartref i ymladd y feirws: Ni Yw Y Byd.

Categorïau
Ni Yw Y Byd

Tarian Cymru yn lansio Ni Yw Y Byd

English

Yn dilyn llwyddiant ymgyrch codi arian Tarian Cymru, rydym yn lansio apêl newydd, sef Tarian Cymru: Ni Yw Y Byd.

Trwy amrywiaeth o weithgareddau mae Tarian Cymru, hyd yn hyn, wedi codi dros £91,000 er mwyn darparu a sicrhau cyflenwad angenrheidiol o PPE yn rhad ac am ddim i weithwyr yn y sector iechyd a gofal yng Nghymru. 200,000 o eitemau wedi eu dosbarthu at 200 o wahanol sefydliadau ar draws Cymru.

Mewn gwahanol ffurf, rydym oll wedi teimlo effaith coronafeirws ar ein bywydau yma yng Nghymru.

Rydym ni, trefnwyr Tarian Cymru, hefyd yn ymwybodol fod coronafeirws yn bygwth iechyd ein cymdogion oddi cartref, a chredwn y dylem ymateb i’r bygythiad sy’n wynebu’r cymunedau hyn ledled y byd.

Bwriad Ni Yw Y Byd yw codi arian a chefnogi gwaith dyngarol rhyngwladol sy’n mynd i’r afael â’r coronafeirws yn rhai o wledydd tlotaf y byd gan ddechrau’r mis hwn gyda gwersyll ffoaduriaid Rohingya yn Cox’s Basar ym Mangladesh.

Mae oddeutu 850,000 o bobl yn byw yn y gwersyll. Dyma gymuned sydd eisoes yn gwynebu prinder dŵr glân, bwyd a gofal iechyd. Wrth gefnogi Ni Yw Y Byd, byddwch yn cefnogi gwaith Cymorth Cristnogol a’i partneriaid sy’n gweithio eisoes yn y gwersyll wrth iddynt geisio rhoi stop ar ymlediad y feirws yno.

Bydd eich arian yn eu cefnogi i:

  • ddarparu PPE i’r gweithwyr iechyd yn y gwersyll
  • adeiladu gorsaf golchi dwylo ger mynedfa’r 10 canolfan iechyd
  • dosbarthu citiau hylendid i 50,000 o bobl yn cynnwys hand sanitizer, sebon, bleach i disinfecto surfaces, eitemau ar gyfer hylendid mislif
  • hyfforddi 85-100 o weithwyr iechyd i allu trin pobl wedi’u heintio
  • ddefnyddio gwirfoddolwyr ac arweinwyr crefyddol i godi ymwybyddiaeth o’r feirws a rhannu negeseuon am hylendid i’r bobl yn y gwersyll yn eu hieithoedd brodorol.

Ein bwriad yw cefnogi gwaith dyngarol mewn gwledydd eraill wrth i’r amser mynd heibio.

(Gweler hefyd: Beth sydd wedi digwydd i apêl wreiddiol Tarian Cymru?)

Cyfrannwch

Mae coronafeirws yn effeithio ni gyd. Mae angen gweithredu ar frys a helpu ein cymdogion ledled y byd.

Cyfrannwch yma: helpwch bobl Rohingya ym Mangladesh.