Categorïau
Digwyddiad Ni Yw Y Byd

Y Cwt Lleuad – bidio ar agor nawr (fel y gwelir ar S4C)

English

Y Cwt Lleuad

  1. Bid wnaeth ennill: £1150.00

Dyma eich cyfle i fod yn berchenog ar Y Cwt Lleuad, caban cwbwl unigryw gafodd ei gynllunio a’i adeiladu gan y dylunydd Gwyn Eiddior yn arbennig ar gyfer rhaglen Lle Bach Mawr ar S4C.

Mae’r cwt wedi ei addasu o sied gardd arferol a’i drawsnewid i fod yn gaban bach clŷd a thrawiadol, y lle perffaith i ymlacio yn eich gardd tra’n syllu ar y lloer, y ser a’r planedau yn awyr y nos, neu i gael ysbaid yn ystodd y dydd.

Wedi ei ysbrydoli gan ffurf a siap y cerbyd lunar y gwaneth Neil Armstrong a’i griw lanio ar y lleuad, am y tro cyntaf dyma eich canolfan ofodol bersonol yn eich gardd! Lle i’r plant chwarae a dychmygu eu hunain fel gofodwyr yn y llwybr llaethog, neu man tawel i oedolion ymlacio ar ôl diwrnod caled.

Yn ogystal a ennill y caban ei hun, bydddwn hefyd yn trefnu i ddod i’w adeiladu yn eich gardd.

Y manylion

Mae’r caban wedi ei wneud o bren, yn cynnwys sied ardd ‘flat-pack’ wedi addasu gyda tô plastig clir, wedi osod ar lwyfan o ‘decking’ pren pwrpasol uwchben y llawr. Mae’r holl strwythyr wedi osod ar goesau pren all gael ei godi ar dir gwastad neu anwastad. Gall y caban gael ei ail-osod ar goesau hyd at 1.2mtr / 4troedfedd o’r llawr, fodd bynnag gallwn ei osod yn llawer agosach i’r ddaear pe bai angen, e.e. er mwyn i blant ifanc allu defnyddio y caban yn ddiogel.

Mae’r caban ei hun yn;
Lled/Width – 2.4mtr / 8 troedfedd
Dyfnder – 1.8mtr / 6 troedfedd
Uchder – 2.4mtr / 8 troedfedd

Gyda’r Llwyfan Decking a’r grisiau;
Lled/Width – 2.7mtr / 9 troedfedd
Dyfnder [heb grisiau] 3.7mtr / 12 troedfedd
Dyfnder [gyda grisiau] – 4.5mtr / 15 troedfedd
Uchder – hyd at 3.7 mtr / 12 troedfedd

Mae drws i mewn i’r caban, 3 ffenestr a to clir ‘corrugated acrylic’.

Nid yw’r Cwt Lleuad yn cynnwys y dodrefn a’r goleuadau a welwch yn y bennod hon o Lle Bach Mawr, ond gall Gwyn Eiddior roi cyngor a sut i’w adddurno a ble i brynu goleuadau ac addurniadau.

Ar ôl i Gwyn Eiddior drefnu i osod Y Cwt Lleuad a sicrhau fod hyn yn cael ei wneud yn gadarn a diogel yna cyfrifoldeb y prynwr fydd cynnal a chadw y caban [gan gynnwys trin ac amddiffyn y pren] a sicrhau diogelwch y strwythyr.

Costau symud a gosod

Yn ogsystal a gwerth y ‘bid sy’n ennill’ bydd taliad ychwanegol am gostau symud y caban yn ddyledus. Codir tal o 80c y filltir o Garndolbenmaen i leoliad newydd Y Cwt Lleuad.

Fel arall os yw’r modd gennych i ddod i nol y cwt eich hunan Garndolbenmaen gallwn drefnu hyn.

Yr achos

Bydd holl gost y cwt yn cael ei gyfrannu at Tarian Cymru: Ni Yw Y Byd – yn helpu cymunedau o gwmpas y byd yn ystod Covid.

Bidio

Bid uchaf: £1150.00

E-bostiwch eich bid i
post@tarian.cymru

Yr ennillydd fydd y person gyda’r bid uchaf (cyn belled bod hyn yn uwch na’r pris wrth gefn) ar:
nos Llun 24ain Awst 2020 am 7PM.

Dyma’r amser a dyddiad cau. Ni fydd unrhyw fid ar ôl hynny’n cael ei ystyried. Pob lwc!

Categorïau
Apêl gyntaf Digwyddiad

Ail ocsiwn Tarian Cymru: bidio ar agor nawr

English

Rydym trwy hyn yn cyhoeddi ail ocsiwn Tarian Cymru, i godi arian i brynu offer hanfodol (PPE) i weithwyr iechyd a gofal yng Nghymru.

Anfonwch eich cynigion gyda’ch enw a’ch rhif ffôn at post@tarian.cymru (nodwch fod bidio’n cau am 1pm ar ddydd Sul 24 Mai 2020).

Bidio

Anfonwch eich cynigion gyda’ch enw a’ch rhif ffôn at post@tarian.cymru (nodwch fod bidio’n cau am 1pm ar ddydd Sul 24 Mai 2020).

Categorïau
Apêl gyntaf Digwyddiad

Clwb 400: cyfle i ennill crys Joe Allen

English

Dyma’ch cyfle arbennig i chi ennill crys yr anhygoel Joe Allen wedi ei arwyddo.

Dyma ei grys o gêm pêl-droed Cymru yn erbyn Croatia yn 2012.

Nid yw cyfle fel hyn yn ymddangos yn aml!

Mae bob rhif sydd ar gael yn siawns i ennill, ac yn costio £20.

Ewch i’r eitem ar Facebook i brynu rhif (neu ddau…) am siawns i ennill.

Mae’r holl arian yn mynd tuag at fenter Tarian Cymru: offer gwarchodol i weithwyr iechyd a gofal yng Nghymru.

Categorïau
Apêl gyntaf Digwyddiad

Ocsiwn Tarian Cymru: bidio ar agor nawr

English

Mae’r ocsiwn isod wedi cau. Ewch i’r ocsiwn cyfredol!

Rydym trwy hyn yn cyhoeddi ocsiwn Tarian Cymru, i godi arian i brynu offer hanfodol (PPE) i weithwyr iechyd a gofal yng Nghymru.

Anfonwch eich cynigion gyda’ch enw a’ch rhif ffôn cyn 1pm ar 25 Ebrill at post@tarian.cymru

Eitemau

Llun gan Meirion Jones
meirion-jones.com
‘Aberaeron yn y nos’: print wedi ei fframio. 90cm x 85cm yn y ffrâm.
Amcanbris £300

Llun gan Ruth Jên
ruthjen.co.uk
‘Heb de, heb ddim…’:
Llun ar fownt 26 x 26cm
Amcanbris (dim ffram) £150

Llun gan Rhiannon
facebook.com/rhiannonart
‘Blodau Hapus’: print gwreiddiol A4 mewn mownt a ffrâm.
Amcanbris £300

Llun gan Joanna Jones
Instagram: joannaloisjones
‘Marloes, Sir Benfro’
Llun gwreiddiol mewn acrylic heb ei fframio 47cm x 30.5cm
Amcanbris £400

Llun gan Owain Fôn Williams
Print ‘Viva Gareth Bale’
owainfonwilliams.com
Maint A2
Amcanbris £100

Gwyliau calan i deulu am 2 noson yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog (2 oedolyn, 2 blentyn)
Amcanbris £350

Jwg wedi ei dylunio gan Lowri Davies
Maint: uchder 10cm, llêd 12 cm, dyfnder 8.5cm
Amcanbris £69

Cerdd ar gyfer unrhyw achlysur gan y Prifardd Hywel Griffiths

Cerdd ar gyfer unrhyw achlysur gan y Prifardd Mererid Hopwood

Dau docyn i gyngerdd Rhys Meirion yn Llangefni (dyddiad i’w gadarnhau) a CD wedi ei lofnodi

Dau docyn gan Haka Entertainment i ‘Haka 5’ fis Tachwedd 2020 yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth

Tocyn llyfr gwerth £50 gan Gyngor Llyfrau Cymru

Penwythnos i gwpwl mewn hen garafan sipsi yng Ngwersyll Penybont, Parciau Gwyliau y Bala potel o Prosecco a chacen lemwn
balalakecamping.co.uk
Estimated price £180

Pêl Scarlets wedi ei lofnodi a’r shorts a wisgodd Gareth Davies yn gêm Cymru v Awstralia yng Nghwpan y Byd Japan

Bidio

Anfonwch eich cynigion gyda’ch enw a’ch rhif ffôn cyn 1pm ar 25 Ebrill at post@tarian.cymru

Mae’r ocsiwn uchod wedi cau. Ewch i’r ocsiwn cyfredol!