Categorïau
Erthygl Ni Yw Y Byd

Mae Covid-19 yn un argyfwng ymhlith nifer yn Yemen

English

Y mis hwn mae Tarian Cymru: Ni Yw Y Byd yn codi arian i gefnogi gwaith Tearfund yn Yemen.

Y gwir yw mae Covid yn un bygythiad ac un argyfwng ymhlith nifer yn y wlad hon.

Er bod y sefyllfa yn gwella yn araf bach yng Nghymru mae COVID19 yn parhau yn fygythiad enfawr i nifer o gymunedau ledled y byd a chredwn fel trefnwyr Tarian Cymru y dylem barhau i ymateb i’r bygythiad sy’n wynebu’r cymunedau hyn ac mae pobl Yemen angen ein cefnogaeth.

Ewch i’r tudalen codi arian am ragor o fanylion

Categorïau
Apêl gyntaf Erthygl

Gwrando: Elin Fflur, Carwyn Ellis, Gentle Good, Stiwdio Sain, Corona Revolver a mwy

English

Mae’r holl artistiaid isod wedi rhyddhau caneuon i gefnogi Tarian Cymru. Mae amrywiaeth eang o arddulliau a rhywbeth i bawb.

Bydd yr holl elw yn mynd tuag at brynu a dosbarthu offer gwarchodol i weithwyr iechyd a gofal yng Nghymru. (Dim ffioedd Bandcamp ar 5 Mehefin!)

Prynwch a gwrandewch a mwynhewch!

Elin Fflur

Newydd sbon heddiw!

Dyma anthem pop ysbrydoledig o’r enw Enfys.

Prynwch Enfys

elin-fflur-enfys

Carwyn Ellis

Mae Carwyn yn adnabyddus fel arweinydd bandiau rhyfeddol Colorama a Rio 18.

Mae e wedi rhyddhau sengl…

…ac EP, i gefnogi’r apêl, fel artist solo.

Corona Revolver

Waw! Dyma lwythi o gerddorion o’r sîn Caerdydd a thu hwnt sydd wedi ailddehongli’r clasur o albwm Revolver gan The Beatles. Mae’r albwm am ddim i godi ymwybyddiaeth o’r apêl felly cyfrannwch yn hael os gwelwch yn dda os ydych chi’n mwynhau’r albwm.

Carys Eleri

Dwy gân gomedi gan y gantores, actores, cyfansoddwraig, … o’r Tymbl!

Mae Charlotte Church, Erin Richards, Nick Helm a Owain Wyn Evans yn ymddangos yn y fideos: Fat ‘n’ Clean a Beyond the Fence.

Stiwdio Sain

Pan gawni fynd allan eto
Mi fydd y byd i gyd yn newydd

Pwy yw Stiwdio Sain?

Wel…

Guto Dafydd
Gethin Griffiths
Aled Wyn Hughes
Angharad Jenkins
Ifan Emlyn Jones
Owain Roberts
Branwen Haf Williams
Georgia Ruth Williams
Osian Huw Williams

ac mae Georgia Ruth wrthi’n gweithio ar gasgliad amlgyfranog o ailgymysgiadau o’i thiwns!

John Nicholas & The South Wales Collective

Lawrlwytho am ddim, cyfrannwch yn hael plîs.

Pwy yw’r South Wales Collective sy’n canu’r gân wreiddiol hon gan John Nicholas?

… John Adams, Tom Auton, Holy Home Video, Sons of Owen, Bryony Sier, Whiskey Lies (Chris Morris), Laura Power, Pay The Man, LUNA TIDES (Thomas James), Julia Harris, Tomos Lewis, Stuart Paton, Lowri Thomas, John Nicholas, Eleri Angharad, Fire Fences (Aaron Nicholas), The Blims (Martin Dann), James Davies, Nathan Warnes.

The Gentle Good

Diolch i Gareth Bonello am ei gefnogaeth cynnar i’r apêl: “cyfansoddiad gwreiddiol sy’n ceisio creu darlun cerddorol o’r profiad o nofio mewn afonydd. Bron 5 munud o gerddoriaeth offerynnol a chaneuon adar i’ch gwibio yn ôl i lan yr afon.”

…Diolch!

Cerddorion… Plîs gadewch wybod os oes angen cynnwys unrhyw senglau neu albymau eraill.

Diolch hefyd i Gruff Rhys, Gwenno, Adwaith, R Seiliog… am gyfrannu nwyddau a recordiau i ni werthu. Diolch i Jean Jacques Smoothie, Hoy a’i ffrindiau ac eraill sydd wedi gwneud perfformiadau a gigs ar-lein.

Diolch o galon i’r holl artistiaid ac i chi am wrando a chefnogi.

Therapies-Inpatient-Unit-Glan-Clwyd