Categorïau
Erthygl Ni Yw Y Byd

Mae Covid-19 yn un argyfwng ymhlith nifer yn Yemen

English

Y mis hwn mae Tarian Cymru: Ni Yw Y Byd yn codi arian i gefnogi gwaith Tearfund yn Yemen.

Y gwir yw mae Covid yn un bygythiad ac un argyfwng ymhlith nifer yn y wlad hon.

Er bod y sefyllfa yn gwella yn araf bach yng Nghymru mae COVID19 yn parhau yn fygythiad enfawr i nifer o gymunedau ledled y byd a chredwn fel trefnwyr Tarian Cymru y dylem barhau i ymateb i’r bygythiad sy’n wynebu’r cymunedau hyn ac mae pobl Yemen angen ein cefnogaeth.

Ewch i’r tudalen codi arian am ragor o fanylion

Categorïau
Digwyddiad Ni Yw Y Byd

Y Cwt Lleuad – bidio ar agor nawr (fel y gwelir ar S4C)

English

Y Cwt Lleuad

  1. Bid wnaeth ennill: £1150.00

Dyma eich cyfle i fod yn berchenog ar Y Cwt Lleuad, caban cwbwl unigryw gafodd ei gynllunio a’i adeiladu gan y dylunydd Gwyn Eiddior yn arbennig ar gyfer rhaglen Lle Bach Mawr ar S4C.

Mae’r cwt wedi ei addasu o sied gardd arferol a’i drawsnewid i fod yn gaban bach clŷd a thrawiadol, y lle perffaith i ymlacio yn eich gardd tra’n syllu ar y lloer, y ser a’r planedau yn awyr y nos, neu i gael ysbaid yn ystodd y dydd.

Wedi ei ysbrydoli gan ffurf a siap y cerbyd lunar y gwaneth Neil Armstrong a’i griw lanio ar y lleuad, am y tro cyntaf dyma eich canolfan ofodol bersonol yn eich gardd! Lle i’r plant chwarae a dychmygu eu hunain fel gofodwyr yn y llwybr llaethog, neu man tawel i oedolion ymlacio ar ôl diwrnod caled.

Yn ogystal a ennill y caban ei hun, bydddwn hefyd yn trefnu i ddod i’w adeiladu yn eich gardd.

Y manylion

Mae’r caban wedi ei wneud o bren, yn cynnwys sied ardd ‘flat-pack’ wedi addasu gyda tô plastig clir, wedi osod ar lwyfan o ‘decking’ pren pwrpasol uwchben y llawr. Mae’r holl strwythyr wedi osod ar goesau pren all gael ei godi ar dir gwastad neu anwastad. Gall y caban gael ei ail-osod ar goesau hyd at 1.2mtr / 4troedfedd o’r llawr, fodd bynnag gallwn ei osod yn llawer agosach i’r ddaear pe bai angen, e.e. er mwyn i blant ifanc allu defnyddio y caban yn ddiogel.

Mae’r caban ei hun yn;
Lled/Width – 2.4mtr / 8 troedfedd
Dyfnder – 1.8mtr / 6 troedfedd
Uchder – 2.4mtr / 8 troedfedd

Gyda’r Llwyfan Decking a’r grisiau;
Lled/Width – 2.7mtr / 9 troedfedd
Dyfnder [heb grisiau] 3.7mtr / 12 troedfedd
Dyfnder [gyda grisiau] – 4.5mtr / 15 troedfedd
Uchder – hyd at 3.7 mtr / 12 troedfedd

Mae drws i mewn i’r caban, 3 ffenestr a to clir ‘corrugated acrylic’.

Nid yw’r Cwt Lleuad yn cynnwys y dodrefn a’r goleuadau a welwch yn y bennod hon o Lle Bach Mawr, ond gall Gwyn Eiddior roi cyngor a sut i’w adddurno a ble i brynu goleuadau ac addurniadau.

Ar ôl i Gwyn Eiddior drefnu i osod Y Cwt Lleuad a sicrhau fod hyn yn cael ei wneud yn gadarn a diogel yna cyfrifoldeb y prynwr fydd cynnal a chadw y caban [gan gynnwys trin ac amddiffyn y pren] a sicrhau diogelwch y strwythyr.

Costau symud a gosod

Yn ogsystal a gwerth y ‘bid sy’n ennill’ bydd taliad ychwanegol am gostau symud y caban yn ddyledus. Codir tal o 80c y filltir o Garndolbenmaen i leoliad newydd Y Cwt Lleuad.

Fel arall os yw’r modd gennych i ddod i nol y cwt eich hunan Garndolbenmaen gallwn drefnu hyn.

Yr achos

Bydd holl gost y cwt yn cael ei gyfrannu at Tarian Cymru: Ni Yw Y Byd – yn helpu cymunedau o gwmpas y byd yn ystod Covid.

Bidio

Bid uchaf: £1150.00

E-bostiwch eich bid i
post@tarian.cymru

Yr ennillydd fydd y person gyda’r bid uchaf (cyn belled bod hyn yn uwch na’r pris wrth gefn) ar:
nos Llun 24ain Awst 2020 am 7PM.

Dyma’r amser a dyddiad cau. Ni fydd unrhyw fid ar ôl hynny’n cael ei ystyried. Pob lwc!

Categorïau
Ni Yw Y Byd

Tarian Cymru yn lansio Ni Yw Y Byd

English

Yn dilyn llwyddiant ymgyrch codi arian Tarian Cymru, rydym yn lansio apêl newydd, sef Tarian Cymru: Ni Yw Y Byd.

Trwy amrywiaeth o weithgareddau mae Tarian Cymru, hyd yn hyn, wedi codi dros £91,000 er mwyn darparu a sicrhau cyflenwad angenrheidiol o PPE yn rhad ac am ddim i weithwyr yn y sector iechyd a gofal yng Nghymru. 200,000 o eitemau wedi eu dosbarthu at 200 o wahanol sefydliadau ar draws Cymru.

Mewn gwahanol ffurf, rydym oll wedi teimlo effaith coronafeirws ar ein bywydau yma yng Nghymru.

Rydym ni, trefnwyr Tarian Cymru, hefyd yn ymwybodol fod coronafeirws yn bygwth iechyd ein cymdogion oddi cartref, a chredwn y dylem ymateb i’r bygythiad sy’n wynebu’r cymunedau hyn ledled y byd.

Bwriad Ni Yw Y Byd yw codi arian a chefnogi gwaith dyngarol rhyngwladol sy’n mynd i’r afael â’r coronafeirws yn rhai o wledydd tlotaf y byd gan ddechrau’r mis hwn gyda gwersyll ffoaduriaid Rohingya yn Cox’s Basar ym Mangladesh.

Mae oddeutu 850,000 o bobl yn byw yn y gwersyll. Dyma gymuned sydd eisoes yn gwynebu prinder dŵr glân, bwyd a gofal iechyd. Wrth gefnogi Ni Yw Y Byd, byddwch yn cefnogi gwaith Cymorth Cristnogol a’i partneriaid sy’n gweithio eisoes yn y gwersyll wrth iddynt geisio rhoi stop ar ymlediad y feirws yno.

Bydd eich arian yn eu cefnogi i:

  • ddarparu PPE i’r gweithwyr iechyd yn y gwersyll
  • adeiladu gorsaf golchi dwylo ger mynedfa’r 10 canolfan iechyd
  • dosbarthu citiau hylendid i 50,000 o bobl yn cynnwys hand sanitizer, sebon, bleach i disinfecto surfaces, eitemau ar gyfer hylendid mislif
  • hyfforddi 85-100 o weithwyr iechyd i allu trin pobl wedi’u heintio
  • ddefnyddio gwirfoddolwyr ac arweinwyr crefyddol i godi ymwybyddiaeth o’r feirws a rhannu negeseuon am hylendid i’r bobl yn y gwersyll yn eu hieithoedd brodorol.

Ein bwriad yw cefnogi gwaith dyngarol mewn gwledydd eraill wrth i’r amser mynd heibio.

(Gweler hefyd: Beth sydd wedi digwydd i apêl wreiddiol Tarian Cymru?)

Cyfrannwch

Mae coronafeirws yn effeithio ni gyd. Mae angen gweithredu ar frys a helpu ein cymdogion ledled y byd.

Cyfrannwch yma: helpwch bobl Rohingya ym Mangladesh.