I weithwyr iechyd a gofal

English

Annwyl weithwyr iechyd a gofal

Diolch o galon am yr hyn rydych chi’n wneud dros bobl a chymunedau yn yr argyfwng.

Dyma ffurflen i chi anfon eich anghenion o ran offer gwarchodol, a manylion cyswllt.

Nodwch cyn llenwi

  • Mae’r ffurflen hon ar gyfer:
    • gweithwyr iechyd GIG Cymru
    • gweithwyr gofal yng Nghymru
    • gweithwyr sector digartrefedd yng Nghymru
  • Nid oes modd i ni dderbyn ymholiadau am offer gwarchodol ar gyfer unrhyw brosiect neu fwriad tu allan i’r categoriau hyn. Ymddiheuriadau.
  • Rydyn ni’n ceisio ymateb i angen go iawn. Felly rydyn ni ond yn gallu darparu i safleoedd sydd heb offer, neu’n brin o offer. Nid oes modd cynyddu stoc sydd eisoes yn bodoli.
  • Mae hyn yn ffurflen i nodi eich anghenion. Yn anffodus nid oes modd addo darparu offer yn unol ag eich ymgais bob tro. Fe wnawn ni ein gorau gyda’r gwybodaeth!

Os ydych chi am wneud cyfraniad ariannol ewch i’r tudalen codi arian. Rydym yn derbyn cyfraniad gan unrhyw un sydd eisiau helpu gweithwyr iechyd yng Nghymru.

Ffurflen

Ymwrthodiad

Yn anffodus nid yw Tarian Cymru yn gallu cynnig cyngor ar ba ddewisiadau o offer sy’n addas i’ch anghenion. Rydym yn cynnig Adnoddau isod am ddolenni diddorol, ond nodwch nad yw Tarian Cymru na’i bartneriaid na chyflenwyr yn gyfrifol am ddewisiadau o offer na phenderfyniadau rydych chi’n wneud.

Adnoddau