Categorïau
Apêl gyntaf Diweddariad (GoFundMe)

Cartrefi gofal: yr angen

English

Nid yw rhai ardaloedd yng Nghymru wedi cyrraedd y pegwn o ran nifer o achosion Covid-19. Yn ôl rhai amcangyfrifon, gallai rhai ardaloedd penodol fod yn fis i ffwrdd o’r pegwn.

NID yw gweithwyr a phreswylwyr cartrefi gofal yng Nghymru yn cael eu profi am Covid-19, yn ôl polisi swyddogol. Nid oes modd iddyn nhw wybod os ydyn nhw wedi dal yr haint.

Mae gan rai pobl sy’n darllen y diweddariad hwn deulu sy’n cael ei effeithio. Mae pobl yn marw.

Yn aml nid oes gan weithwyr cartrefi gofal offer gwarchodol.

Yr wythnos hon rydym yn cysylltu â gweithwyr mewn cartrefi gofal a gwasanaethau cymorth cartref arall ar draws Cymru – er mwyn cynnig offer am ddim. Rydym yn gallu ymestyn i fwy o’r sector nawr, diolch am ddata ar 1450 safle rydym wedi ei dderbyn.

Mae hyn yn effeithio ar lawer o bobl. Ystyriwch y preswylwyr, defnyddwyr gwasanaeth, gweithwyr, a’r holl gartrefi a theuluoedd.

Mae’r cyfathrebu â, a darpariaeth i, weithwyr yn ysbytai GIG Cymru a safleoedd eraill yn parhau.

Dyma un neges ymhlith nifer ac mae’n rhaid i mi ei rhannu gyda chi:

“Mae Antur Waunfawr yn cefnogi 75 o oedolion ag anableddau dysgu, ac mae llawer ohonynt yn y categori ‘risg uchel’ pe baent yn datblygu symptomau Covid-19.”

“Roeddem yn ei chael hi’n anodd iawn dod o hyd i gyflenwadau digonol o PPE i’n gweithwyr cefnogol, a chlywsom y gallai Tarian Cymru helpu gyda’n hapêl. Fe wnaethom lenwi holiadur byr ar-lein… ac mewn dim roedd Tarian Cymru wedi dod o hyd i fisors a masgiau FFP2 ac wedi’u rhoddi i ni. Rydym mor ddiolchgar am eu cefnogaeth a byddem yn argymell i unrhyw weithwyr iechyd sydd angen PPE i gysylltu â nhw.”

“Diolch i Tarian Cymru a phawb sydd wedi cefnogi eu hapêl cyllido torfol!”

Diolch o galon i’r 862 o bobl a grwpiau sydd wedi helpu gweithwyr iechyd a gofal – trwy gyfrannu at waith Tarian Cymru yn ei thair wythnos gyntaf.

Diolch yn fawr i’r grwpiau cymunedol, cerddorion, beirdd, ymgyrchwyr, arwerthwyr awchus, actorion, timau chwaraeon, corau, a phawb arall sydd wedi rhannu’r ymgyrch ac wedi codi arian.

Rydym newydd gyrraedd y targed £50,000 – ond mae llawer mwy i’w wneud.

Mae’r targed newydd o £100,000 yn adlewyrchu difrifoldeb y sefyllfa, a’r dyhead i ddiwallu mwy o angen.

Rhannwch y ddolen tarian.cymru heddiw gyda dau neu fwy o bobl rydych chi’n nabod.

Lluniau: Tŷ Llandaff / Antur Waunfawr